Giấy chứng nhận chất lượng
Giao dịch trực tuyến
Giới thiệu công ty

Công ty TNHH Anhui Heli được thành lập vào năm 1958, là doanh nghiệp chủ chốt của tập đoàn xe nâng Anhui. Tháng 9 năm 1993, tập đoàn xe nâng Anhui đã thành lập công ty và tháng 9 năm 1996, công ty thiết lập 30 triệu kho dự trữ, cùng năm đó, công ty có tên trên thị trường cổ phiểu của Thượng Hải vào ngày mùng 9 tháng 10 với tên gọi là "Anhui Heli" và mã cổ phiếu là “600671’. Ngày 31, tháng 12 năm 2005, tổng số vốn cổ phần của Anhui Heli là 30, 7 triệu, tổng tài sản là 1.47 triệu RMB và tổng tài sản thuần là 1.05 tỉ RMB.

   chi tiết

Hình ảnh nổi bật